• query-button
  • admission-2020
  • download-brochure

Summer Internship (2019-21)

Vigneshwaran B
  • Share Khan
Poornima Gupta
  • Share khan
Akarsh jha
  • Outlook Group
Varsha Vijayan
  • Bajaj Allianz
Anrita Sinha
  • Bajaj Allianz
Joy Paul
  • Bajaj Allianz
Sakshi Pandey
  • Bajaj Capital
Saroon
Akshita Bharti
Vigeshwaran
Ayushi Shekhar
Joy Paul
Alka Ojha
Deepshree
Shubham
Vishal
Pratishta Saxsena
Shubhang
Rudra Pratap Singh
Jini Shukla
  • Outlook Group
Agneesh
Harikaran
Naynole
Sandip Banik
Akarsh Jha
Pragya Pandey
Sakshi Pandey
Mradul Baghel
cube
top